پتری دیش کشت سلول

یکی از ظروف نام آشنا برای کارشناسان محیط‌های آزمایشگاهی، پتری دیش کشت سلول است که کاربردهای مختلفی دارند. از مهم‌ترین و اصلی‌ترین کاربردهای آن‌ها کشت موجودات زنده در این ظروف است. این ظروف در جنس‌های پلاستیکی و شیشه‌ای عرضه می‌شوند. اگر برایتان سوال است که پتری دیش چیست لازم است بدانید ظرفی با عمق کم و به شکل گرد است. البته این نوع پتری دیش باتوجه‌به کاربرد آن در قطر‌ها و اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شود.

پتری دیش کشت سلول چه نوع ظرفی است؟

این نوع پتری دیش از دو قسمت با عمق کم و عمق بیشتر موجود است. از  پتری دیش کم‌عمق به‌عنوان درب ظرف و برای محافظت از محیط کشت داخل پلیت استفاده می‌شود و قسمت با عمق بیشتر آن برای قرارگرفتن محیط کشت درون آن کاربرد دارد.

در حال حاضر از پتری دیش کشت سلول نوع پلاستیکی در آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شود. پس از آنکه آزمایش انجام گرفت، پلیت‌ها را با محیط آزمایش و مواد کشت از بین می‌برند. قبل از این که استفاده مجدد شود باید حتماً استریل شود تا دوباره مورداستفاده قرار گیرد.

کاربردهای پتری دیش کشت سلول

پتری دیش کشت سلول به‌عنوان کاربردی‌ترین ظروف آزمایشگاهی شنا